Çalışma Grubu Faaliyetleri

Spor Performans Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grubu(SPOD)