Merkezin Amaçları

Merkezin Amaçları:

a) Sportif performansın artırılması amacıyla spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Halk sağlığının korunması ve sporun yaygınlaştırılması amacı ile herkes için spor anlayışı doğrultusunda spor bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Merkeze başvuran ve spor içerisinde olan tüm bireylere (sporcu, antrenör, hakem, taraftar, idareci, personel, aile, egzersiz katılımcısı ve benzeri) ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

ç) Merkeze başvuran iç ve dış paydaşlara ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

d) Spor bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan personel (hizmet öncesi, hizmet içi) yetiştirmek.

e) Spor bilimlerinin çeşitli alt disiplinlerindeki eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, spor/rekreasyon ile ilgili konularda, iç ve dış tüm paydaşlarla iş birliği yapmak.

f) Spor bilimleri ile ilgili tüm hizmetlerin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

g) Spor bilimleri ile ilişkili araştırma ve uygulamaların güncel bilimsel yaklaşımlar ışığında, Merkezin imkanları dahilinde en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

ğ) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern spor bilimleri eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve spor bilimlerinin alt disiplinlerinde ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

h) Spor bilimleri alanında, beden eğitimi ve spor pedagojisi, egzersiz ve spor fizyolojisi, fiziksel aktivite, spor ve sağlık, hareket ve antrenman, spor biyomekaniği ve motor kontrol, rekreasyon, sporda sosyal alanlar, spor yönetimi, egzersiz metabolizması ve beslenme ile ilgili ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak isteyenlere kaynak sağlamak.

ı) Her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak.

i) Her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve önermek.

j) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, engelli ve özel grupları çalıştırmak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman ve malzeme desteği sağlamak, spor tesislerini engellilerin de kullanabileceği şekilde tasarlamak ve bu kişilerin ulaşımlarını planlamak.

k) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak; bölge spor adamları ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

l) İhtiyaç duyulan yerlerde Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak.

m) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak.

n) Spor ile ilgili araştırma grubunu ve diğer alanlarla ilgili bilimsel araştırma gruplarını kurmak; bu gruplara, araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmak.